Tuesday, 5 November 2013

AARDWARK

AARDVARK
czyli „earth pig” [„ziemna świnia”] /marzec 2011/
Jest to jedyny uzębiony mrówkojad [anteater]. Zamieszkuje Afrykę od płd Egiptu po Przylądek Dobrej Nadziei. Jest niezmiernie ważny przy rozwiązywaniu krzyżówek. Nie należy go mylić z AARDWOLF-em [„earth wolf”, w tłum. „ziemny wilk”] również ważnym w rozwiązywaniu krzyżówek, i również żyjącym w Afryce, lecz należącym do rodziny hien, przeto żywiącym się padliną [owadami też].