Tuesday, 5 November 2013

AARDWARK

                                                 AARDVARK                                                

                                                 czyli   „earth  pig”     [„ziemna  świnia”]                          /marzec   2011/


 Jest  to  jedyny  uzębiony   mrówkojad    [anteater].   Zamieszkuje   Afrykę  od  płd  Egiptu  po  Przylądek  Dobrej  Nadziei.   Jest  niezmiernie  ważny   przy  rozwiązywaniu   krzyżówek.   Nie  należy  go  mylić  z  AARDWOLF-em   [„earth   wolf”,  w  tłum.  „ziemny  wilk”]   również   ważnym  w  rozwiązywaniu  krzyżówek,  i  również  żyjącym  w  Afryce,  lecz  należącym  do  rodziny  hien,  przeto   żywiącym  się  padliną   [owadami  też].