Saturday, 11 October 2014

Andrzej STASIUK - "Taksim"

Andrzej STASIUK - “Taksim”
Wydana 5 lat po „Jadąc do Babadag”, 3 lata po „Fado”, a 3 lata przed „Grochowem”. Justyna Sobolewska w „Polityce” pisze:
„...wspominki handlarzy, scenki rodzajowe, refleksje o przemianach rzeczywistości są na siłę połączone w jakąś fabułę, która wydaje się całkowicie sztuczna. Dokąd jadą i po co? Stasiuk przyzwyczaił nas do eseistycznej opowieści, tutaj jednak ona się nie sprawdza. Choćby dlatego, że narrator, który rozmyśla o naturze świata, jako żywo nie pasuje do zawodu handlarza. Materiał na ciekawy esej o rzeczach albo na opowiadanie o handlarskim losie tutaj rozrasta się w twór pełen powtórzeń, zaczętych wątków sensacyjnych (przemyt ludzi). Powstała rozwlekła opowieść, która kręci się wokół swojej osi jak karuzela w lunaparku”.
I niestety /prawie/ MA RACJĘ, a argumenty podnoszone w innych recenzjach, że autor pracował nad tą książką dziesięć lat działają na jego niekorzyść. A „/prawie/”, bo uwaga Sobolewskiej, że rozmyślanie nie pasuje do tego, czy innego zawodu /zajęcia/ to SZCZYTOWY IDIOTYZM.
Mimo wszystko, POLECAM, bo gawędziarstwo ma swoje uroki.