Wednesday, 3 December 2014

Szymon BOGACZ - "Koło kwintowe"

Szymon BOGACZ - “Koło kwintowe”
Debiut Bogacza /ur.1976/. Wg Wikipedii:
„Koło kwintowe (krąg kwintowy) – układ pokrewieństwa kwintowego tonacji w systemie dur-moll. Koło kwintowe to zbiór wszystkich tonacji przedstawiany w formie okręgu, na którego obwodzie zaznacza się kolejno (co kwintę czystą) następujące po sobie gamy według zwiększającej się liczby znaków przykluczowych.
W kierunku ruchu wskazówek zegara w każdej następnej gamie przybywa dodatkowo jeden krzyżyk, przy czym tonika gamy (nadająca jednocześnie jej nazwę) jest dominantą gamy wyjściowej.
W kierunku przeciwnym zwiększa się liczbę bemoli, a tonika jest subdominantą gamy wyjściowej.”.

Przekładając z polskiego na nasze, zmiana tonacji - to zmiana FORMY przy zachowaniu stałej treści. W opowieściach Bogacza jest ODWROTNIE: treść się zmienia, a FORMA JEST CONSTANS. I to jest główny mój zarzut.
O co biega ? O niezmienność stylu i słownictwa. Bogaty zbiór osób, z różnych środowisk, o różnym potencjale intelektualnym i w różnym wieku, snuje, w pierwszej osobie, swoje opowieści, w TYM SAMYM stylu i używając TEGO SAMEGO słownictwa. TO JEST NIEWIARYGODNE !!!
Natomiast opowieści są OK, jak i ich wzajemne powiązania. Wychodzi z tego przesłanie o poplątaniu ludzkich losów, jak i stara prawda, że ocena zdarzeń zależy od punktu widzenia.
Druga część pt „Opowiadania na zamówienie” można określić też terminem muzycznym: wariacje. Przychodzą na myśl i inne terminy muzyczne: etiudy i improwizacje. Ale najbardziej kojarzy mnie się z surrealizmem i z krótkimi formami Jerzego Afanasjewa..
W ogóle PRZYJEMNIE się czyta, a że to DEBIUT stawiam 7 gwiazdek, dla zachęty do pisania następnych książek, których z ciekawością oczekuję