Monday, 12 May 2014

Tomas HALIK - "CIERPLIWOŚĆ WOBEC BOGA"


Tomas HALIK
„CIERPLIWOŚĆ WOBEC BOGA - spotkanie wiary z niewiarą”
Wyd. WAM; Nagroda Europejskiego Stowarzyszenia Teolegii Katolickiej 2011
Halika się nie czyta, lecz kontempluje. Aby to ułatwić - moje notatki
str.40: Nawiasem mówiąc, przy moim zamiłowaniu do paradoksów, uświadamianie sobie co pewien czas, że człowiek dochodzi do czegoś, co już ktoś mądry wymyślił przed nim, dostarcza mi doskonale paradoksalnej mieszanki zadowolenia i frustracji, dumy i upokorzenia jednocześnie”;
str.7: „Z ateistami zgadzam się w wielu sprawach, czasem niemal we wszystkim – z wyjątkiem ich wiary, że Bóg nie istnieje..”. tamże: „Ateizm i religijny fundamentalizm oraz entuzjazm zbyt łatwej wiary są uderzająco podobne do siebie w tym, jak szybko potrafią uporać sie z tajemnicą, króra nazywamy BOGIEM - i właśnie dlatego wszystkie te trzy postawy są dla mnie jednakowo nie do przyjęcia”:
str 7 i 9: WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ to „trzy sposoby cierpliwości względem Bożej nieobecności... /Sa one/ trzema sposobami radzenia sobie z doświadczeniem Bożego milczenia.”;
str.10: /Wiara nie jest/...”przekonaniem o Jego istnieniu, do ktorego można dojść poprzez uczucie radości w obliczu HARMONII WSZECHŚWIATA”;
str.34: /teologia negatywna, APOFATYCZNA/ „Twierdzi ona, że do Boga najpewniej dotrzemy drogą negacji, zaprzeczenia wszystkich pozytywnych definicji o Nim, ponieważ Bóg taka bardzo przekracza możliwości naszych myśli, wyobrażeń i jezyka, że możemy w najlepszym razie powiedzieć o Nim czym nie jest; próba wyobrażenia, czym jest, może prowadzić do idolatrii”;
str.35: „.. dwie wizje eschatologiczne: teoria Huntingtona o „zderzeniu cywilizacji” i Fukuyamy o „koncu historii”;
str.45: „..Boża mądrość objawia się w ludzkiej głupocie /paradoks z listów św Pawła, że wielkie rzeczy mogą sie objawiać tylko w małych/”;
str.50: „ATEIZM jest użyteczną antytezą naiwnej, wulgarnej religii - ale trzeba iść dalej, ku dojrzałej wierze”.;
str.62: „Kościół wszedł w swoj własny partykularyzm... Staliśmy się bardziej „drugim Izraelem”, kolejną partykularną wspólnotą OBOK Izraela, aniżeli NOWYM Izraelem... który nawiązałby do Pawłowego wyjścia poza granice Prawa, poza granice judaizmu, ku wszystim bez różnicy,... z wiary uczynił „dziedzictwo ojców”..”
str.91: „..prarodzice chrześcijaństwa - hebrajska wiara i antyczna mądrość..”:
str.108: ‘..LENIWA religia” - o „łatwo” wierzących, spokojnie praktykujących;
str.111: „czlowiek.. moze się nauczyc życ w obliczu tajemnicy, dżwigać swoje wątpliwości i w końcu przyznać Bogu wolność bycia prawdziwym Bogiem, często krańcowo odmiennym od „boga naszych marzeń””;
str.146: „MEDIA są - i to jest jedna z podstawowych ról religijnych – arbitrem prawdy”;
str.185: „NIETZSCHE całym swym życiem i dziełem przypomina Don Kichota, smutnego rycerza.../przez wielu chrześcijańskich krytyków/ przemawia Sancho Pansa, który bez Don Kichota jest tylko przyziemnym gamoniem”;
str.186: Na równi z Teresą z Lisieux zaslugują na świętość NIETZSCHE i SIMONE WEIL
H