Sunday, 6 August 2017

Heinz Heger - "Mężczyźni z różowym trójkątem"

Heinz Heger - "Mężczyźni z rożowym trójkątem"
Świadectwo homoseksualnego więźnia
obozu koncentracyjnego z lat 1939 - 1945

W "Przedmowie" czytam:
"...relacja podpisana pseudonimem Heinz Heger, powstała w latach 1967–68. Podstawę książki stanowiła relacja Josefa Kohouta, złożona przyjacielowi – Johannowi Neumannowi, który opowieść spisał i prawdopodobnie uzupełnił, a następnie doprowadził do jej wydania. Świadectwo to było pierwszym publicznym głosem więźnia z różowym trójkątem. Świadczy ono także o odwadze, z jaką autor mówi o losie nie zawsze tylko godnym współczucia, lecz czasem też stawiającym go w dwuznacznym moralnie świetle..."

Wypowiedzi homoseksualnych więźniów są niezbędnym, cennym uzupełnieniem przerażającego obrazu prześladowań i upodlania Człowieka w obozach koncentracyjnych. Ta opowieść to ilustracja starego stwierdzenia homo homini lupus jest, a nawet gorzej. Używając modnego określenia: lektura porażająca.

Wstrząśnięty lekturą tej książki, przestrzegam przed wylewaniem dziecka z kapielą i przypominam, że... (Wikipedia - "Oscar Wilde"):
".....6 kwietnia 1895 r. Wilde został aresztowany i oskarżony o kontakty homoseksualne (w tamtych czasach karalne w Wielkiej Brytanii). Sąd skazał go na 2 lata ciężkich robót, karę odbywał w więzieniu w Reading pod Londynem.."

a przede wszystkim, że... (Wikipedia - "Homofobia"):
".....Przedstawiciele wielu religii, w tym rzymskiego katolicyzmu, prawosławia, konserwatywnego protestantyzmu, konserwatywnego islamu, mormonizmu i konserwatywnego judaizmu, wypowiadają się negatywnie o osobach homoseksualnych... ....Biblia zarówno w Starym (Rdz 19,1-29; Księga Kapłańska 18,22), jak i Nowym Testamencie (List do Rzymian 1, 24-27; 1.List do Koryntian 6, 9; I. List do Tymoteusza 1, 10) bezpośrednio piętnuje homoseksualizm.... ......Według sondażu ze stycznia 2007 wykonanego na zlecenie Unii Europejskiej 59% Polaków uważa, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną jest rozpowszechniona w kraju. Jednocześnie 41% jest zdania, że zwiększyła się w ciągu ostatnich pięciu lat... .....Przykładem znanych i publicznie manifestacyjnych działań skrajnie homofobicznych są akcje Młodzieży Wszechpolskiej podczas wieców i pochodów polskich środowisk LGBT. Organizowane wówczas przez Młodzież Wszechpolską kontrmanifestacje polegają na wyszydzaniu i porównywaniu osób LGBT do zoofilów lub innych parafilii seksualnych..."

A książce stawiam 10 gwiazdek, bo jest bardzo potrzebna, szczególnie w przypadku homofobicznych Polaków.