Thursday, 15 October 2015

DIOGENES LAERTIOS - "Żywoty i poglądy słynnych filozofów"

DIOGENES LAERTIOS - "Żywoty i poglądy słynnych filozofów"
Niewiele wiemy o autorze. Wg Wikipedii:
"Czas jego życia ustala się na pierwszą połowę III w., miejsce pochodzenia jest nieznane, istnieją domysły, że było to miasto Laertes w Cylicji. Opisuje żywoty i poglądy filozofów greckich od Talesa i siedmiu mędrców do Epikura włącznie. Jego dzieło jest ważnym źródłem wiedzy o filozofach, których pisma nie zachowały się do naszych czasów."
Ze "Wstępu" Kazimierza Leśniaka dowiedziałem się...
".....że całą obszerną dziesiątą księgę 'Żywotów' poświęcił Epikurowi i że z wyraźną sympatią przedstawia jego naukę...".
Niestety, Leśniak uważa, że nie ma przekonywujących dowodów, aby go uznać za zwolennika epikureizmu, a szkoda, bo ja nim jestem. Zauważę jeszcze, że znaczną część tekstu przetłumaczyła
Irena Krońska, o której przed chwilą wspominałem w recenzji "Rodzinnej Europy" Miłosza. Mogę jeszcze dodać, że ta książka wydana w 1984 r. kosztowała 260 zł., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 16 838 zł. A warto ją mieć, bo dobry skorowidz pozwala znaleźć szybciej i więcej niż w internecie.
Książki typu almanachu czy encyklopedii recenzować nie jestem w stanie, natomiast w związku z pisaniem parę dni temu o dziełach Platona (Uczta i in.), uzupełniam wzmiankę o pochodzeniu przezwiska "Platon", że...... (str. 164):
"....imię Platon wywodzi się... ...jak mówi Neantes, z szerokości jego czoła".
Natomiast ze wspomnianego epikureizmu przytaczam ciekawą myśl, wymienioną przez Diogenesa jako dwudziestą szóstą, by zachęcić Państwa do poznania pozostałych trzydziestu dziewięciu (s. 655):
"XXVI. Wszelkie pożądania, które, chociaż nie zaspokojone, nie sprawiają bólu, nie są konieczne, a można się ich bez trudu pozbyć, ilekroć ich osiągnięcie okaże się trudne albo gdyby z ich powodu mogła powstać jakaś szkoda".