Thursday, 12 March 2015

Aleksander BRUCKNER /umlaut/ - "Mitologia słowiańska"

Aleksander BRUCKNER /umlaut/ -
"Mitologia słowiańska"
Bruckner /umlaut/ /1856-1939/, odkrywca "Kazań Świętokrzyskich" w Bibliotece Petersburskiej, autor Encyklopedii Staropolskiej, wybitny slawista przekopał niesamowitą ilość publikacji i żródeł historycznych, by "wyprostować" mitologię słowiańską, w tym polską.

Niestety, dla mnie to "terra incognita". Wstyd się przyznać do nieznajomości własnych korzeni, ale ponad tysiącletnia krucjata GERMAŃSKA, za pomocą chrześcijaństwa rzymskiego, zniszczyła efektywnie pamięć o bogach naszych przodków. Coś tam jeszcze kojarzę np Peruna czy Swarożyca, ale całości tekstu nie przyswajam. O Perunie autor m.in. pisze:

"Perun jako uosobienie zjawiska przyrody „bez wszelkiej wątpliwości już za prawieku zajmował naczelne miejsce między bóstwami słowiańskimi, jako istota przyrody, nieograniczona związkami poszczególnych szczepów, lecz znana i czczona powszechnie”; na niego przysięgali Prasłowianie... Perun stale prasłowiański bóg najwyższy...".

Ale najważniejszym problemem jest mylący tytuł. Bo to nie jest stricte MITOLOGIA, a głos autora w dyspucie profesjonalistów. Bruckner przewertował morze, nie, to za mało, - ocean interpretacji i z nimi polemizuje.

W tej sytuacji polecam Państwu, recenzję /na LC/ dwukrotnie ode mnie młodszego "Przemka", o którym tylko wyczytałem, że mieszka w Zabrzu, natomiast stwierdziłem, czytając jego elaborat, że jest w tej materii kompetentny, toteż skorzystam z jego rad i zacznę od materiałów łatwiejszych, przeznaczonych dla laików, takich, jak ja. Amen