Tuesday, 3 February 2015

SOFOKLES - "Elektra"

SOFOKLES - "Elektra"
Nie wszyscy pamiętają mitologię grecką, dysponując więc unikalnym egzemplarzem "Mitologii Greków i Rzymian i najważniejszych wiadomości o mitologii Indów, Egipcyan, Babilończyków, Fenicyan, Persów, Celtów, Germanów i Słowian" dr Alberta Zippera z 1898 r, wydaną w Złotowie, nakładem i drukiem Wilhelma Zukerlanda, chciałbym podzielić się z Państwem odpowiednim fragmentem: /str. 322 i n./. Nim przejdę do cytatu muszę podać ciekawostkę, że dr Zipper zadedykował swoje dzieło Władysławowi Bełzie /1847-1913/, autorowi "Katechizmu polskiego dziecka". A teraz już cytat:

"..Oprócz Ifigenii mieli Agamemnon i Klitemestra jeszcze troje dzieci: dwie córki, Elektrę i Chrystemis, i syna Orestesa. Syn Agamemnona liczył lat jedenaście, kiedy król zginął zdradziecką śmiercią. Klitemestra i Egist zaczęli teraz nastawać i na życie chłopca, dręczyła ich bowiem obawa, że będzie mścicielem zamordowanego ojca. Aby ocalić Orestesa, wysłała go potajemnie Elektra do stryja Strofiosa, króla focyjskiego; tutaj wychowywał się on razem z synem Strofiosa, Piladesem.. ..Gdy Orestes wyrósł, przypomniała mu wyrocznia delficka synowski obowiązek pomszczenia na mordercach ojca. Orestes i Pilades wybrali się tedy razem do Miken i nieznani tam nikomu, opowiadali.. ..że przybywają z urną zawierającą jego /tzn Orestesa – przyp.mój/ popioły.. ..Elektra.. ...upadła jak gromem rażona. Jakże wielką była jednak jej radość, gdy obaj przybysze wyjawili jej prawdę, gdy się przekonała , że to sam Orest stoi przy niej i dowiedziała się, że przybył z zamiarem pomszczenia ojca,,, ..Orest pomścił śmierć ojca: zabił Egista i Klitemestrę, własną matkę swoją..."

A Elektra wyszła za mąż za Piladesa.
A sam utwór? Od 415 r.pne upłynęło 2 430 lat i dalej on ludzi zachwyca, więc nam pozostaje tylko wychwalać go z innymi.