Sunday, 7 September 2014

Maria NUROWSKA - "Sergiusz, Czesław, Jadwiga"

Maria NUROWSKA - “Sergiusz, Czesław, Jadwiga”
OCENA WYSOKA, BO PIÓRO SPRAWNE, LECZ TO NIEWYPAŁ !! Nie wiem, co przyszło do głowy pisarce, z całkiem niezłym dorobkiem porywać się na temat śliski i kontrowersyjny, przyjmując w dodatku, z własnej niewymuszonej woli pozycję „chłopca do bicia”. BO MIŁOSZ WIELKIM POETĄ BYŁ, ALE APOTEOZOWAĆ JEGO TRUDNO, poczynając od wątpliwego moralnie „Zniewolonego umysłu” po dyskutowaną sprawę finansowania wycieczki kajakowej po Europie, ujawnioną przez Iwaszkiewicza w „Dziennikach” /za usługę seksualną w celi Zakonu w Wilnie/.
Chciała Nurowska, to dostała: świetny odpór od Grzegorza EBERHARDTA, znanego nam z monumentalnej pracy pt „Józef Mackiewicz. Pisarz dla dorosłych”. Podaje adres na Google’u:
Grzegorz Eberhardt Miłość noblisty; 7.08.2013 lub
Hej-kto-polak.pl/?p=74848
A ja podzielam zdanie Eberhardta i zachęcam do przeczytania i to nie tylko książki, lecz choćby rownież wikipedii nt Waszkiewiczównej czy Piaseckiego, bo temat fascynujący.