Saturday, 23 May 2015

WYPISY z "MOJEGO POD RĘCZNIKA"

WYPISY z "MOJEGO POD RĘCZNIKA"

Notatki tworzące "Mój Pod Ręcznik" przekroczyły 100 stron i czasem trudno w nich coś błyskotliwego znależć. Dlatego postanowiłem wypisać zdania, które wydają mnie się śmieszne bądż ciekawe. Może kogoś zainteresują. Oczywiście, nie są one nierozerwalnie związane z hasłem, pod którym je znalazłem.

ANTYSEMITYZM „Ani jeden ŻYD nie sądzi, iż POLACY rządzą światem”
APPLEBAUM „Iron Curtain”; na str 9 bzdnęła: “General Eisenhower.. wanted to save American lives and decided to let Stalin take the city” /Berlin/
BAUMAN O ADAMIE i EWIE: „Gdy Wszechmogący Adama i Ewę z raju wyganiał, tylko dwie rzeczy im zagwarantował. Jemu - że będzie zdobywał chleb w pocie czoła, a jej - że będzie rodziła w bólach. Niczego poza tym nie obiecał”.
O WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWIE: „FREUD odkrył, że życie jest ustawicznym handlem wymiennym między wolnością a bezpieczeństwem”

BOBKOWSKI ANDRZEJ „Zamiast być homo sapiens, należymy do rasy homo polacus, do rasy ogłupionej ojczyzną, do kretynów chorobliwego patriotyzmu i nacjonalizmu”.
BORKOWSKA Małgorzata, zakonnica „Boimy się więc, żeby Bóg nie przemówił, bo mógłby powiedzieć nie to, co chcemy usłyszeć...”

BOY - Tadeusz Żeleński; „SŁÓWKA” „Pamiętajcie, drogie dziatki, nie żartować z ojca, matki, bo paraliż postępowy najzacniejsze trafia głowy”.

BRANDYS Kazimierz Konrad Rokicki w książce „Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w l.56-70” /wyd.IPN 2012/ przytacza anegdotkę: „Antoni SŁONIMSKI zbierał podpisy pod „Listem 34” w kawiarni Czytelnika, starannie dobierając sygnatariuszy. Obawiał się, że protest zechce podpisać „ten bezczelny Kazio Brandys””
BRECHT Bertold „Biada narodom, które muszą mieć swoich bohaterów...”
BRODSKI Josip 20 lat po śmierci Stalina powiedział: „Wątpię, by kiedykolwiek był na świecie morderca, po którym ludzie by tak bardzo płakali”

BRYSTYGIER Julia /”KRWAWA LUNA”/ wg Jana KOTTA - „zabawiała się z młodymi oficerami Bezpieki, gdy w sąsiednim pokoju bito. Bardzo to ją podniecało”
CELIBAT - Krystian LUPA ironizuje /TP 2007/, że może w celibacie katolickim jest sens skoro postać ojca-pastora wzbudza bunt wobec Boga, o czym mają świadczyć życiorysy takich synów pastora jak Nietzsche czy Bergman.
CENTON - tworzenie wersu z dwóch półwersów, np: „Słuchaj dzieweczko, ona nie słucha, żar z rozgrzanego brzucha jej bucha”

CHMIELEWSKA Małgorzata, siostra, organizatorka wspólnoty „Chleb Życia”: „Cała tajemnica polega na ŻYCIU CHWILĄ OBECNĄ. Ciągle marzymy o tym, żeby było lepiej, tracąc okazję na radowanie się z tego, co już mamy”.
CHOPIN Fryderyk Prof. Michał BRISTIGER /ur.1921/ pisze: “…Chopin jest tą różą, jedyną różą, którą trzymamy w ręku. Ale kultura europejska to jest trzymanie w ręce bukietu. I to jest problem, do którego kultura polska... nie jest przygotowana. Nie jest przygotowana strukturalnie do treści, które trzeba pokonać, bo te kwestie wiążą się z treściami ogólnokulturowymi i politycznymi..”.
CHRZEŚCIJAŃSTWO - prawidłowo CHRYSTIANIZM, Kołakowski /”Czy Pan Bóg jest szczęśliwy..”, str 211/: „Mała wywrotowa żydowska sekta, która potem miała przybrać miano chrześcijaństwa, umiała zdominować świat, ale za pewną cenę. Z początku chrześcijaństwo było obcą enklawą we wrogim świecie, schronieniem prawdy w pogańskim otoczeniu. Ale po to żeby móc duchowo opanować Imperium Rzymskie, chrześcijaństwo nie mogło nie zwrócić się do greckiej tradycji filozoficznej. Bez tego nie mogło by wtargnąć do w świat klas wykształconych imperium, czyli nie spełniłoby swojej misjonarskiej funkcji. Musiało przejąć tradycję greckiej filozofii i nauki choćby w postaci tak wspaniałej i nie do pojęcia cudownej jak „Elementy” Euklidesa. Po tradycji neoplatońskiej oddziedziczyliśmy też pojęcie ABSOLUTU...”

COLUMBA CASTA - gołębica nieskalana; columba - gołąb, castus - czysty. To niby Kościół katolicki. Tylko, że /wg Kołakowskiego/ formuła „Kościół nieskalany grzesznych ludzi” nie funkcjonuje dobrze w potocznej świadomości.. bo skoro nikt przytomny nie powie, że to Kościół gwałci małe dziewczynki /bo de facto - grzeszni ludzie/, to czemu pracę dzielnych misjonarzy i zakonnic.. przypisywać Kościołowi, a nie jednostkom. To niesymetryczność
CONRAD Joseph - w 1977 r. Chinua ACHEBE /ur.1930/, modny, nigeryjski IGBO pisarz, potępił Conrada jako „skończonego rasistę”, który uważał Afrykańczyków za „antytezę cywilizacji”, za ludzi pozbawionych kultury. /IGBO to język płd.-wsch. Nigerii tj BIAFRY/
CZAS Wg URBANA: Poczynając od matury CZAS, ogólnie biorąc, biegnie w tempie nierównomiernie przyspieszonym. W STAROŚCI akurat, kiedy człowiek ma go za mało, pędzi przekraczając dozwoloną prędkość”. Simone WEIL: „Czas jest cierpliwością Boga, który czeka na naszą miłość”

DAWKINS Richard W 2013 HIGGS nazwał go fundamentalistą za wywiad dla TV AL-JAZEERA, w którym D uznał, że wychowanie w rodzinie katolickiej i straszenie piekłem może przynosić większą szkodę niż bycie ofiarą molestowania seksualnego.
DELUSION Robert M. Pirsig, author of “Zen and the Art of Motorcycle Maintenance” said: “When one person suffers from a delusion, it is called INSANITY. When many people suffer from a delusion is called RELIGION”.
DEMOKRACJA. – Przeciwnicy: Tomasz HOBBES /1588-1679/, TUKIDES /ok.460-ok.400 pne/, Nicolo MACHIAVELLI /1469-1527/. Wg Tischnera: demokracja to władza ludu czyli „najgorszych”; przeciwstawia jej NOMOKRACJĘ - władzę prawa.

DMOWSKI Roman - Michnik /w II t./: ...Myśl Dmowskiego precyzyjnie odzwierciedla polski kompleks zachodni. Kompleks odrzuconej miłości. Kompleks ubogiego krewnego, którego odpędzono od rodzinnego stołu po spektakularnej plajcie. Schizofrenia impresaria, który marzy o dyrekcji paryskiej opery, a zawiaduje publicznym zamtuzem w prowincjonalnej rosyjskiej guberni. Z tego rozdarcia rodził się agresywny nacjonalizm”
EGZYSTENCJALIZM Wg prof. Mariana ZDZIECHOWSKIEGO /1861-1938/ prekursorem był św. Augustyn. Korzenie znajdujemy w pismach KIERKEGAARDA i NIETZSCHEGO. Twórcą JASPERS /1883-1969/, po II św. w. rozwinął SARTRE /1905-1980/
FILOZOFIA - pięć nazwisk wyznacza wielkie etapy filozofii: PLATON /onto-teologia/, KANT /filozofia transcendentalna/, HEGEL /rozum jako historię/, BERGSON /czyste trwanie/, HEIDEGGER /fenomenologię bycia odróżnionego od bytu/

FREUD Sigmund „Bogowie zachowują swe potrójne zadanie. Muszą egzorcyzmować lęki natury, godzić człowieka z okrucieństwem losu manifestującym sie szczególnie w śmierci i wynagradzać cierpienia i prywacje, które życie społeczne nałożyło na człowieka”. „Dorosły przenosi ze swych rodziców na postać fantastyczną, na Boga, dziecięce miłości i lęki, a także trochę wrogości”. Kołakowski /”Czy Pan Bóg jest szczęśliwy...”, str 211/: „To są te dwie skrajne formy, w jakich realizuje się ludzka nostalgia - Freud o niej pisał - nostalgia za wyzbyciem się całkowitym odpowiedzialności, tęsknota za łonem matki, z którego człowiek nieszczęśliwie wyszedł..”
GMIN - SPINOZA; „Gmin, o ile reguł moralnych przestrzega, to zwykle ze strachu marnego przed piekłem”
GOMBROWICZ Witold. - W 2006 r GIERTYCH wycofał „Trans-Atlantyk” z lektur szkolnych. Już w 1992 r przewidział to POMIANOWSKI: „W Trans-Atlantyku zawarty jest wyrok wzgardy dla polskiego półinteligenta, zadufanego kołtuna, spanoszonego filistra. Ta książka będzie pierwszą ofiarą nowej cenzury..”. I słowo faktem się stało. GŁOWIŃSKI /w TP 2007/: „Dlaczego polski kołtun /i Giertych/ nie znoszą Gombrowicza? Bo nie żyd, mason ani cyklista, więc za pochodzenie nie można go opluć, a tak nas pomniejsza. A, że to właśnie „swojak”, to z wewnątrz, to boli...”.

GOWIN - Urban /”NIE”, 6/2003/: „Żadnej w życiu kobiety nie pożądałem tak mocno jak Gowina. Gdy ta cudna mężczyzna pokazuje się na ekranie, pocę się, dostaję klekotu serca i bólu narządów rodnych. No i to puchnięcie jąder! Podziwiam jego nieskalaną fryzurę w kolorze spermy i cudowne krzywienie się... ..Natomiast moja żona Daniszewska... ...nazywa go obłym krętkiem bladym i inne takie.. ...Oświadczam, że Gowin.. ..udowodnił swoją małość. Gdyby nasz tygodnik nie brzydził się wulgaryzmami, powiedziałbym nawet, że zachował się jak gnojek...”
GROCHOLA Katarzyna. Cenna jej uwaga, że najistotniejszym fragmentem modlitwy jest „Bądż wola Twoja”.
GRZECH - wg Tischnera: „Między błędem i grzechem jest ta różnica, że błąd świadczy o skończoności człowieka, a grzech o jego zbuntowanej woli”

GRZECH PIERWORODNY wg Kołakowskiego /”Czy Pan Bóg jest szczęśliwy..” str 90/: „Niektórzy Ojcowie i póżniejsi teologowie potępiali z naciskiem straszliwy grzech ciekawości; nic dziwnego, skoro ciekawość właśnie była przyczyną największej katastrofy w ludzkich dziełach; przez nią to prarodzice nasi postanowili skosztować zakazanego owocu z drzewa wiadomości. Bez tego grzechu nie byłoby w ogóle wiedzy, nauki, sztuki, postępu technicznego.”
HIOB - wg Kołakowskiego - „gdyby Hiob nie uwierzył, że to Bóg zesłał na niego chorobę, poszedłby do dermatologa, a nie czekał na Boskie zmiłowanie”
HRYNIEWICZ Wacław, oblata. Wyjątki z wywiadu z o. H /TP 07.2006/: „POLSKOŚĆ JP II zaważyła na perypetiach dialogu Watykanu z Patriarchatem Moskiewskim. Na jego pontyfikacie ciążyły polsko-rosyjskie zaszłości historyczne... ..ekspansja katolicyzmu trwa od 1204 r., zdobycia i złupienia Konstantynopola podczas IV wyprawy krzyżowej.... ...wyprawy Władysława IV Wazy do Moskwy /1612, 1617/ widziane tam jako zagrożenie dla całej kultury prawosławnej... ...wg jezuity Philipa Regisa /1897-1955/: - kiedy w Rosji wybije godzina wolności, kościół katolicki zostanie uznany za wroga wiary narodu rosyjskiego. .....winniśmy być bardziej chrześcijanami niż katolikami....”

HULEWICZOWA Maria, Żydówka. O jej losach zacytujmy Kisiela: „Czterech pancernych i psa” /str.365/....„zrobił płk. Przymanowski, tak zwany „Żyd pancerny” /a Centkiewicz to „Żyd polarny/ oraz jego żona Maria Przymanowska. Otóż w tym właśnie rzecz: Maria P. to p. Hulewiczowa, bohaterka okupacyjnej konspiracji, potem sekretarka /i nie tylko?/ Mikołajczyka w Polsce. Nie udało jej sie uciec z Mikołajczykiem, złapana na granicy przypłaciła rzecz długoletnim więzieniem, męczona przez RÓŻAŃSKIEGO. I oto osoba o takiej przeszłości... wychodzi za komunistycznego fagasa i robi z nim głupkowatą propagandę, fałszującą przeszłość. Zaiste, niezbadane są ludzkie drogi!”. A na str.419” „...Mikołajczyk postąpił z nią obrzydle, sam nawiał, a ją zostawił na pastwę RÓŻAŃSKIEGO”.
INDEKS HIRSCHA - wyraża liczbę cytowań i publikacji. Wg prof. G. Gorzelaka: „Poza prof. Zygmuntem Baumanem /indeks Hirscha równy 97/, żaden z polskich uczonych nie osiągnął wyniku powyżej 30, współczynnik wielu oscylował zaś w przedziale 2-4”.
IREDYŃSKI - /1939-1985/, oskarżany o nihilizm; wg Błońskiego, „..gdyby „Ferdydurke” dziś zostało napisane, rolę Miętusa pełniłby „nowoczesny” chuligan-nihilista, Ireneusz skarykaturowany. /A Syfon czyżby był członkiem ZMS-u ?!/..”;. I. bił swoją żonę Staniszkis /p./. /za mało/

IWASZKIEWICZ Jarosław - O MIŁOSZU /”Dzienniki 1911-1955”, str.450/: „...w maju 1936 roku chędożyć Czesia Miłosza w mickiewiczowskiej celi Konrada u Bazylianów w Wilnie”... /więcej w „Biografii” Franaszka, str. 166/.
JAJKO - czy jajko zniesione w Szabes jest koszerne ? /z „Lejzorka”/
JEDLICKI Jerzy, prof., kolega Janion, laureat św. Jerzego w 2011. O HONORZE: „Wiele, bardzo wiele zła i nieszczęścia brało się właśnie z PRZEROSTU HONORU. Honor jest to PRZESADNA dbałość o dobre imię, o to, jak wyglądam w oczach innych. Takie przeczulenie na tym punkcie... ...Bardzo wiele zła i nieszczęścia w dziejach jednostkowych, narodowych i międzynarodowych brało się z PRZEROSTU HONORU. Z rozdętego „EGO” stawiającego wartość estetyczną ponad wartość etyczną i pragmatyczną”.

JULIAN APOSTATA wg Ammianusa Marcellinusa Julian wiedział, „że żadna dzika bestia nie jest tak nieprzyjazna człowiekowi, jak są sobie wzajemnie wrodzy chrześcijanie”.
KANT Immanuel - o seksie: „..rzecz sama w sobie przyjemna, ale ruchy niegodne filozofa”.
KOŃ „KOŃ JAKI JEST, KAŻDY WIDZI” - napisał ksiądz Benedykt Chmielowski, redagując w roku 1746 pierwszą polską encyklopedię powszechną „Nowe Ateny”, nie widząc sensu rozwodzenia się nad oczywistościami.

KSIĘŻYC - W 1974 r Bill KAYSING napisal książkę „Nigdy nie byliśmy na Księżycu - amerykański szwindel na 30 mld dolarów”. Druciki blikują, cieni więcej niż jeden, gwiazd nie widać, a w ogóle to zmowa Kennedy’ego z Ruskimi, że go nie wydadzą
LEM Stanisław „Dopóki nie skorzystałem z INTERNETU, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu IDIOTÓW”
LENIN Włodzimierz wg L. CHRZEŚCIJAŃSTWO to „rodzaj duchowej gorzałki”. Ładne. TP 44/2013: „..Przyszły dziadek Saszy i Wołodii ze strony matki, Aleksander Blank, był przechrztą. Urodzony w Żytomierzu w 1820 r. jako Srul Blank, przeszedł na prawosławie i przyjął imię Aleksander.... ...żonę Annę Grosschopf... ...jej ojciec był Niemcem z Lubeki, a matka Szwedką... A więc Maria Aleksandrowna, przyszła matka Lenina, będzie miała pochodzenie żydowsko-niemiecko-szwedzkie”.

LOJALKA - jedynym, który nie podpisał słynnej „lojalki” w 1950 roku, był autochton, wikariusz apostolski Olsztyna - ks. Albert ZINK. Podaję to za wspaniałym kapłanem, poprzednikiem ks. Twardowskiego u Wizytek, ks. Janem ZIEJĄ /1897-1991/, również „niepokornym”.
MACIEREWICZ Zdzisław / -1949/, doc. Chemii, ojciec Antoniego. MICHNIK /w V t./ pisze: „Kiedyś w 49 r. został ostrzeżony, że UB jest na jego tropie w związku z rzekomą siatką francuskiego konsula w Szczecinie. Doc. M., w swoim gabinecie na Pasteura wypił szklankę roztworu cyjanku potasu... ...Wdowa... ...została z trojgiem dzieci”
MANDEJCZYCY - /wg o. Dawidowskiego/ gnostyczna sekta uznająca Jana za prawdziwego proroka, a Jezusa za jego zdrajcę /egzystuje do dziś w Iraku i w Iranie/.

MARKS Karol „RELIGIA jest westchnieniem uciśnionego stworzenia, sercem nieczułego świata, jak jest duszą bezdusznych stosunków. Religia jest OPIUM LUDU”.
MATEMATYKA - /wg Bajtlika/ „...wydaje się pojemniejsza niż rzeczywistość materialna..;/wg Hellera/: „..czy matematykę odkrywamy czy tworzymy ? Jeśli odkrywamy, to znaczy, że istnieje ona niezależnie od nas, i wówczas jesteśmy platonikami. Jeśli ją tworzymy, to zajmujemy inne od platonizmu stanowisko. Można zaobserwować pewną prawidłowość: wśród matematyków i fizyków matematycznych zdecydowanie więcej jest platoników niż wśród filozofów”.
MĄDROŚĆ Co różni mądrego i głupiego wg TALMUDU /Księga AWOT - ojcowie, 4-NEZIKIN - szkody/: „Siedem jest cech głupiego i siedem cech mądrego. Mądry nie odzywa się przed tym, kto jest większy i znaczniejszy od niego, nie przerywa mowy drugiego, nie odpowiada bez namysłu, pyta do rzeczy, odpowiada jak należy i omawia po kolei pierwszą sprawę na pierwszym, ostatnią na ostatnim miejscu, a o tym czego nie rozumie, mówi: nie rozumiem, i zawsze wyznaje prawdę. A odwrotnie głupcy”. /napisane ok.500 r.ne/

MICKIEWICZ Adam O „PANU TADEUSZU”: NORWID: „...to poemat narodowy, w którym jedyna figura serio to Żyd. Z resztą: awanturniki, safanduły, facecjoniści, gawędziarze i kobiet narodowych dwie.... /metresa moskiewska i pensjonarka.../.... ...jedzą, piją, grzyby zbierają, czekają aż Francuzi przyjdą zrobić im Ojczyznę..”
MIEROSZEWSKI Juliusz /1906-76/,p. „LISTY” /z Giedroyciem/ : „Polacy stawiają znak równości między WOLNOŚCIĄ a NIEPODLEGŁOŚCIA. Ale jest to pojęcie fałszywe. Polska rządzona przez ONR-owskiego fuhrera mogłaby być państwem niepodległym i suwerennym, ale w tej Polsce nie byłoby wolności ani dla mnie ani dla setek tysięcy moich rodaków”
NOSTRADAMUS pisał w 1535 r.: „przewidywanie czegokolwiek tyczącego przyszłosci jest lekkomyslnością, a dawanie przepowiedniom wiary - prostactwem”

NOWOSIELSKI Jerzy , ten od fresków: „...religia jako żródło pociechy stanowi przeszkodę w wierze...”
PARVUS Aleksander /orig. Izraił Helphand/, /1867-12.12.1924/, kapitalista i rewolucjonista. TP 47/2012: „To on przekonal Cesarstwo Niemieckie, by kwotą miliarda marek sfinansowało bolszewicki przewrót w 1917 r. Ale gdy zrobił swoje, Lenin szybko się go pozbył... ...Rosję rozsadzić można tylko od środka...”
PASCAL Blaise “Poznanie człowieka rodzi rozpacz”; “Człowiek jest trzciną, ale trzciną myślącą”. Nazwał „człowieka chlubą i zakałą wszechświata jednocześnie”

PITAGOREJCZYCY Przestrzegali „Mówić cokolwiek o Bogu ludziom naiwną wiarą popsutym niebezpieczne jest, bo czy prawdę wobec nich powiesz, czy nieprawdę, zawsze się narazisz”.
POLSKA WOLNOŚĆ - Cezary Michalski /TP 40/2012/: „..wolność.. ..prowadzi do naszego natychmiastowego zdziecinnienia, czego przykładem była zarówno „mocarstwowość” II RP, tak też współczesna nam „postsmoleńska tromtadracja”, reprodukująca XIX-wieczne rytuały patriotyczne, w sytuacji tak bardzo odmiennej, że to naśladownictwo staje się już tylko uciążliwą groteską.”
POLSKI NACJONALIZM Prof. Bronisław Łagowski o obecnej młodzieży wychowywanej nacjonalistycznie: „Ci młodzi ludzie biorą po prostu to, czego ich uczą w szkole. Upajają się skrajnościami, żołnierzami wyklętymi, powstaniem warszawskim. Nacjonalizm głoszony jest pod pseudonimem patriotyzmu. Wiadomo, nasz nacjonalizm jest patriotyzmem, a ich patriotyzm jest nacjonalizmem..”

RADZIWIŁŁ Stanisław - popełnił mezalians żeniąc się z Lee Bouvier /siostrą Jackie Kennedy/, przeto ojciec, przyjeżdżając do Londynu, spotykał się z nim „na mieście”
RUSSEL Bertrand /1872-1970/, poza wszystkim był też LOGIKIEM. I on właśnie podawał przykład paradoksu „zbioru wszystkich zbiorów”: „W pewnym miasteczku fryzjer goli wszystkich, którzy sami się nie golą, i TYLKO ich. Czy fryzjer goli się sam ?”.
SIENKIEWICZ Henryk - GOMBROWICZ o S.: „...nigdy nie było tak pierwszorzędnego pisarza drugorzędnego. To HOMER drugiej kategorii..”

SOBÓR - Bortnowska w TP 28/2013; „przypomnijmy, że Sobór Jerozolimski /w 49 r./ otworzył Kościół pierwszych wieków na świat go otaczający - chodziło wówczas o to, czy koniecznie trzeba najpierw zostać żydem, aby potem stać się chrześcijaninem. Gdyby zdecydowano, że najpierw trzeba zostać żydem, to chrześcijaństwo by się nie rozwinęło - byłoby to za trudne, doszłoby do monopolizacji posłannictwa, które przecież miałoby być powszechne.”
„SOLIDARNOŚĆ” - plakat „W samo południe” /z Gary Cooperem, na wybory 4.06.89 r./, zrobił ówczesny student warszawskiej ASP Tomasz Sarnecki; wydrukował włoski związek zawodowy drukarzy.
SPENCER Herbert /1820-1903/, Szkot, zwolennik ekstremalnej formy darwinizmu społecznego. Jego maksyma: „Społeczeństwo rozwija się, gdy najzdolniejsi jego członkowie mogą w sposób nieskrępowany ugruntować swoją pozycję, a najsłabiej wyposażonych przez naturę nikt nie próbuje sztucznie utrzymać przy życiu”.

SPINOZA Baruch „....cud urąga Bogu!. Bóg, poprzez cud, wybierając nielicznych świadków i beneficjentów, pozostawiałby miliardy ludzi, i w ogóle istnień, w wiecznym potępieniu „bezcudowności”, swej twardej nieobecności”
STASZIC Stanislaw /1755-1826/, ks., filozof, autor „Przestróg dla Polski” pisze: „...naród, ...który nie rozumie, co jest wolność, a co swawola, naród tak zakochany w anarchii, który tak ceni zasługi, a zasłużonych prześladuje, istnieć nie może i losy swoje... ...na szwank wystawia i zgubi..”.
SZCZĘŚCIE Wg TISCHNERA arystotelowską receptę na szczęście można ująć: „Na kóńcu nie ostaj, do przodku sie nie pchoj, księdza rektora słuchoj, kuferecek se zamykoj, a swoje se myśl”.

ŚWIĘCI, jak również Jezus, na polskich obrazach i rzeżbach są smutni, cierpiący, by nie wzbudzać ZAWIŚCI, że im lepiej, i że dlatego dobry humor mają.
TEOLOGIA STOSOWANA. W 2006 r Mistrzostwa Świata w tej dziedzinie wygrał Jurgen MOLTMAN pokonując po drodze m.in. Congara i Ratzingera. II i III miejsce zajęli von BALTHASAR I RAHNER.
TISCHNER Józef „Chłopi przy gorzołce medytowali, co by to miało być, to „NIC”. Leon im pedzioł: „to jest pół litra na dwóch”. TISCHNER naraził się Episkopatowi stwierdzeniem: „Nie spotkałem w moim życiu nikogo, kto by stracił wiarę po przeczytaniu Marksa i Lenina, natomiast spotkałem wielu, którzy ją stracili po spotkaniu ze swoim proboszczem”. O „znaku pokoju” „Kiedy w kościele mówię: „przekażcie sobie znak pokoju”, jestem w uprzywilejowanej sytuacji, bo stoję za ołtarzem i nie muszę każdemu podać dłoni. Ale gdybym stał w tłumie, miałbym problemy”.

„TO BE IS TO DO” - Kartezjusz; “to be is to be” - Wolter; “do be do be do be do” - Sinatra
WEBER Max o POLAKACH: „Tylko my, Niemcy, mogliśmy zrobić z Polaków istoty ludzkie”...
WEIL Simone „...KOŚCIÓŁ pierwszy położył w Europie XIII wieku... fundamenty totalizmu. ...A sprężyną tego totalizmu był użytek zrobiony z dwóch małych słów ANATHEMA SIT..”. /Niech będzie przeklęty!/

WIELKI WYBUCH - Bajtlik /w TP 01.2008/: „Jeśli WIELKI WYBUCH dał początek kosmicznej ewolucji ROK temu, to pierwsze GWIAZDY zapaliły się pod koniec STYCZNIA, ale SŁOŃCE powstało dopiero 20 SIERPNIA, a ZIEMIA - 4 WRZEŚNIA. ŻYCIE pojawiło się na naszej planecie 1 PAŻDZIERNIKA.... ....Zagłada DINOZAURÓW - 29 GRUDNIA, ...a 31 GRUDNIA o godz. 23.30 do salonu wkracza CZŁOWIEK... ....31.12 o godz. 23.59.53 na 7 sekund przed Nowym Rokiem, Romulus i Remus zakładają RZYM, a na DWIE SEKUNDY przed północą MIESZKO przyjmuje chrzest...”. Stawiając kropkę nad „i”: od zagłady dinozaurów do pojawienia się człowieka - 200 000 jednostek; od pojawienia się człowieka do założenia Rzymu - 1380 jedn.; od Rzymu do Mieszka - 600 jedn.; i od Mieszka do teraz 120 jedn.
WIŚNIEWSKI Ludwik, dominikanin „Śpiew „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie” to jakaś aberracja, przekreślającą ofiarne wysiłki wielu Polaków /także JP II/ dla odzyskania niepodległości..”
WOLTER /1694-1778/ - o Polakach: „Jeden Polak - to sam urok, dwóch Polaków - awantura, trzech Polaków - o to już SPRAWA POLSKA”

ZAJĄC Marek W TP 49/2013: „...czemu nadwiślański katolicyzm nie umie obyć się bez wroga? Czemu nie chcą być owczarnią ani winnicą, ale zawsze muszą być przedmurzem, Okopami św.Trójcy, oblężoną Jasną Górą, bastionem i twierdzą, Winkerliedem, ostatnim Mohikaninem i ostatnią Białych nadzieją?”
ŻYDZI - Na podstawie Pauliny Święcickiej „Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium prawno-historyczne”, Kraków 2012, Wyd. Wolters-Kluwer – Lex, Boniecki pisze: „...Od czasów starożytnych dominował w świadomości chrześcijan zarzut bogobójstwa popełnionego przez Żydów. Takie myślenie zakwestionował Sobór Watykański II. W deklaracji „Nostra aetate” czytamy: „A choć władze żydowskie... ..domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma Świętego...”... Wątek odpowiedzialności Żydów za śmierć Jezusa podejmuje też Benedykt XVI w swojej książce „Jezus z Nazaretu”. ... w tekście Ratzingera znależć można... ...że „Jezus skazany został na śmierć przez rzymskiego namiestnika Palestyny w latach 26-30, zgodnie z prawem rzymskim i na podstawie przyznania się do winy.... ...Jezus miał rzymski proces, w którym otrzymał rzymski wyrok, który wykonali rzymscy oprawcy”.