Sunday, 16 July 2017

Stefan CHWIN - "Żona prezydenta"

Stefan CHWIN - "Żona Prezydenta"

Do swojej dotychczasowej super krótkiej notki:
"Najlepsza książka Chwina. W formie thrillera umieścił bardzo poważne rozważania, w tym o chrześcijaństwie"
......postanowiłem dodać fragment recenzji Dariusza Nowackiego, kończącego ją słowami:

"......Stefan Chwin poważnie zmodyfikował zastaną konwencję gatunkową (tj. political fiction). Wzbogacił ją o treści filozoficzne i spowodował, że do głosu doszło to, na czym bodaj najbardziej mu zależy: dyskurs moralizatorski....."
Całość na:
http://www.instytutksiazki.pl/ksiazki-detal,literatura-polska,1452,zona-prezydenta.html