Friday, 28 August 2015

Thomas J. CRAUGHWELL - "The War scientists"

Thomas J. CRAUGHWELL - "The War scientists"
The brains behind military technologies of destruction and defense

Szczegółowe opracowanie 25 największych wynalazków w historii ludzkości, służących do unicestwiania jej (cha, cha!!), jak też innych, pomocniczych - przydatnych wojsku.
Zaczyna się od Callinicusa i Archimedesa, a kończy na Samuela Cohena bombie neutronowej i Stephanie Kwolek "bullet-proof fabric". ("bullet proof vest" - kamizelka kuloodporna). Póki nie ma polskiego tłumaczenia przybliżę Państwu nazwiska i ich wynalazki.
1. Callinicus - Kallinik z Heliopolis (VII w), syryjski architekt i alchemik, wynalazł tzw. ogień grecki, czyli łatwopalną ciecz rozpylaną z metalowej tuby na wroga, użytą po raz pierwszy w 670 r. przeciw flocie arabskiej. A więc pierwszy miotacz ognia. Nie znamy składników, ale przypuszczamy, że wymieszał żywicę z sosen z siarką bądż też "sulfur, tartar, Persian gum, naphta (pitch), niter, petroleum and pine resin".
2. Archimedes (287-212 pne) - katapulty, claw (pazur Archimedesa), death ray (ogniste zwierciadła)
Budowane przez niego katapulty wyrzucały ćwierćtonowe bloki skalne na odległość kilkuset metrów: pazur Archimedesa to dżwignia z kleszczami, dzięki której podnoszono cały statek, a następnie gwałtownie puszczano powodując zatopienie. Z kolei "ogniste zwierciadła" skupiały promienie słoneczne, które skierowane na nieprzyjacielski obiekt wzniecały pożar.
3. Hannibal (247-183/1 pne) - broń biologiczna. W 198 roku podczas walk Rzymian o Hatrę, obrońcy miasta wystrzelili w stronę Rzymian gliniane naczynia wypełnione skorpionami i pająkami. Kiedy z rozbitych naczyń wydostały się stworzenia, rzymskie atak ustał. Węży, jako amunicji wykorzystywał np. Hannibal w bitwach morskich, gdy ostrzelał przeciwnika glinianymi naczyniami wypełnionymi jadowitymi wężami, jako broni używano również gniazda pszczół i szerszeni.
4. Wei Boyang (I w. ne) - gunpowder (proch); chiński pisarz i alchemik, który dokładnie opisał skład prochu w 142 r. ne.
5. Zhuge Liang (181-234) - nowa, ulepszona, samopowtarzalna kusza (semiautomatic crossbow)
6. Leonardo da Vinci (1452-1519) - wielostrzałowy karabin maszynowy (triple barrel cannon), łódż podwodna, maszyna latająca, maszyna miotająca tzw. powtarzająca ballista (giant ballista)
7. Marin le Bourgeoys (1550-1634) - karabin skałkowy (flintlock rifle). Chodzi o mechanizm stosowany we flintach i in. Przez 200 lat, do czasu wprowadzenia zamka kapiszonowego (caplock mechanism).
8. David Bushnell (1740-1824) - łódż podwodna
9. William Congreve (1772-1828) – rakiety. Jako ciekawostkę podam za Wikipedią:
"W Polsce rakiety konstrukcji Congreve'a nazywane były "racami kongrewskimi". W latach 1815-1819 doświadczenia z ich zastosowaniem prowadził polski inzynier wojskowy Józef Bem..."
10. Nicolas Appert (1749-1841) - konserwy. Twórca współczesnych metod konserwacji żywności, między innymi apertyzacji (od jego nazwiska) tj sterylzacji w autoklawach.
11. Samuel Colt (1814-1862) - nazwisko wskazuje produkt. Opis z Wikipedii:
"Colt Navy model 1851 - amerykański sześciostrzałowy rewolwer kapiszonowy, wersja pośrednia pomiędzy Dragoonem, a Pocketem. Został skonstruowany przez Samuela Colta w roku 1847.."
12. Alfred Nobel (1801-72) - dynamit
13. Richard Gatling (1818-1903) - karabin maszynowy
14, Robert Whitehead (1823-1905) - torpeda. Około roku 1866 skonstruował pocisk - minę samobieżną, nazwaną póżniej torpedą. Była ona napędzana spręzonym powietrzem zgromadzonym w dużej butli. Uwalniane powietrze poprzez system tłoków napędzało śrubę napędową. Torpeda miała 4 metry długości, średnicę 356 mm oraz masę około 150 kg. Zasięg ok. 640 m i prędkość 6 węzłów. (wg.Wikipedii)
15. William Mills (1856-1832)- ręczny granat odłamkowy (The Mills bomb)
16. Fritz Haber (1868-1943) - gaz trujący i cyklon. (Pierwsze użycie chloru jako gazu bojowego)
17. Wilbur (1867-1912) i Orville (1871-1948) Wright - bojowy samolot.
18. Lancelot de Mole (1880-1950) - czołg
19. Ishii Shiro (1892-1959) - broń biologiczna. Eksperymentował na chińskich więżniach, a USA zapewniły mu bezkarność za przekazanie w zamian wyników eksperymentów.
20. Robert Oppenheimer (1904-1967) - bomba atomowa
21. Igor Sikorsky (1889-1972) - helikopter
22. Robert Watson-Watt (1892-1973) - radar
23. Wernher von Braun (1912-77) - rakiety V-2 i Saturn V (umożliwiająca lądowanie na Księżycu)
24. Samuel Cohen (1921-2010) - bomba neutronowa
25. Stephanie Kwolek (1923-2014) - Kevlar stosowany m.in. w kamizelkach kuloodpornych. Kwołek wynalazła Kevlar czyli pierwsze syntetyczne włókno o wyjątkowych parametrach wytrzymałościowych (polyparaphenylene terephtalamide)

Książka bardzo ciekawa, bo sam wybór wynalazków dyskusyjny, a jeden wniosek pewny, że bez wojen postęp techniczny i cywilizacyjny byłby bardzo spowolniony.