Friday, 25 July 2014

Michał HELLER - "Podglądanie Wszechświata"

Michał HELLER - “Podglądanie Wszechświata”

Po ciężkiej przeprawie z książką KSIĘDZA PROFESORA pt „Wieczność. Czas. Kosmos” trafiłem na wspaniałe „Podglądanie świata”, opracowane na podstawie cyklu audycji radiowych emitowanych pod tytułem „Drogami myślących”. W związku z tym poziom jest dostosowany do możliwości percepcji szerokiego odbiorcy i dlatego mogę, z czystym sumieniem, polecić omawianą książkę WSZYSTKIM lubiącym choć trochę myśleć.
Aby przybliżyć Państwu atmosferę lektury zacytuję odpowiedż św. Augustyna na pytanie: „Co czynił Bóg, zanim uczynił niebo i ziemię?” /str.25/
„Jeśli.. przed powstaniem nieba i ziemi jeszcze nie było czasu, to jakże można pytać, co czyniłeś „wtedy” ? Nie było żadnego „wtedy”, skoro nie było czasu”.
Ja, kpiący z ateistów, znalazłem cenną wypowiedż o nich z okazji sporu między dwoma geniuszami Leibnizem i Newtonem. Przyjaciel Newtona, reprezentujący go w sporze, anglikański duchowny Samuel Clarke twierdził:
„...ateiści.. jeśli są, to dlatego iż opacznie rozumieją matematyczne zasady przyrody, które odkrył Newton, albo po prostu wcale ich nie znają”.
O problemie istnienia Absolutu wspomina autor omawiając narodziny nowożytnego materializmu: /str.36/
„Naprzeciw siebie stanęły dwa absoluty - Bóg i materia. I NIE JEST PROBLEMEM, CZY ABSOLUT ISTNIEJE - JAKIŚ MUSI ISTNIEĆ. Problematyczne staje się pytanie: czy absolutem jest materia, czy Bóg ?” /podkr.moje/
Wszystkie drogi prowadzą do najciekawszego tematu tj kosmosu. I tu Ksiądz Profesor, posługując się przystępnym językiem, umożliwia poznanie zwykłemu śmiertelnikowi podstawowych koncepcji współczesnej kosmologii. Ukoronowaniem jest teoria superstrun, która okazuje się ZALEDWIE punktem wyjścia do dalekiej podrózy w nieznane.... Ale i tak chwała Hellerowi, że doprowadził nas dotąd.
Należy podkreślić wkład w opracowanie tekstu Małgorzaty Szczerbińskiej-Polak i Pawła Polaka, którzy również dołączyli do tekstu bardzo przydatny „słownik”.