Sunday, 6 July 2014

Blaise PASCAL - "Myśli"

Blaise PASCAL - “Myśli”
Omawiana pozycja jest dostępna na portalu „wolnelektury” i jeśli kogoś zainspiruję do zajrzenia tam, to będę szczęśliwy. Niech temu służy przypomnienie o opisanym tam słynnym ZAKŁADZIE PASCALA, o którym niby każdy słyszał, lecz mało kto zna szczegóły, jak i moja krótka notka z „Mojego Pod Ręcznika”:
„PASCAL Blaise /1623-1662/ - “Poznanie człowieka rodzi rozpacz”; “Człowiek jest trzciną, ale trzciną myślącą”. Nazwał „człowieka chlubą i zakałą wszechświata jednocześnie”
Poszukiwaczom intelektualnych przygód polecam, przy okazji, „brzytwę Ockhama”, franciszkanina z XIV w., a korzystając ze zwięzłości mojej opinii, postanowiłem podzielić się z Państwem moim szerszym spostrzeżeniem. Otóż, w systemie edukacji amerykańskiej dominuje Aristotle, czyli „nasz” Arystoteles /384-322 pne/ i właściwie nic więcej; w kulturze europejskiej wg Kołakowskiego pięć nazwisk wyznacza wielkie etapy filozofii: Platon /254-184 pne/, Kant /1724-1804/, Hegel /1770-1831/, Bergson /1859-1941/ i Heidegger /1889-1941/. Nie śmiem dyskutować z moim nauczycielem, lecz wydaje mnie się, że dwutysiącletni przeskok i nagłe zagęszczenie czas zweryfikuje.
Traktując poszczególne nazwiska jako symbole np że przez PLATONA rozumiemy współtwórców i kontynuatorów jak np o cztery wieki póżniejszego PLOTYNA /205-270/ z jego JEDNIĄ, ośmielam się stworzyć listę mędrców, ktorych wpływ na chrześcijański krąg kulturowy w jakim się wychowywałem jest niepodważalny. I tu obok jednego z najważniejszych, omawianego właśnie PASCALA proponuję Euklidesa /365-300 pne/ z jego „Elementami”, św. Augustyna /354-430/, św. Tomasza /1224-1274/, Mistrza ECKHARTA /1260-1327/, Spinozę /1637-77/, Leibniza /1646-1716/ oraz Wielkiego Prowokatora - Nietzschego /1844-1900/.
Zapraszam do „Myśli” Pascala, jak i uwag nt mojej pisaniny.
PS Przedmowa i tumaczenie Boya są znakomite, a „myśli” radzę wybierać ze „spisu treści” bądż z „motywów”