Thursday, 17 July 2014

ILF I PIETROW - "DWANAŚCIE KRZESEL"

Najlepsza SATYRA pierwszych lat ZSRR, obok Lejzorka Erenburga. Stworzona postać OSTAPA BENDERA, którego "burzliwe życie" możemy dalej poznawać w "ZŁOTYM CIELCU" stała się narzedziem wyśmiewania absurdów biurokracji komunistycznej. Należy podkreślic, że Ostap i Lejzorek bawili, bawią i będą bawić każdego, czego nie mozna powiedzieć o niezrozumiałym dla większości "Mistrzu i Małgorzacie" Bułhakowa, wychwalanym snobistycznie, "bo tak wypada".