Friday, 29 July 2016

C. W. CERAM - "Bogowie, groby t uczeni" Powieść o archeologii

C. W. CERAM - "Bogowie, groby i uczeni" Powieść o archeologii

Z Wikipedii:
C. W, Ceram, właściwie Kurt Wilhelm Marek (1915 – 1972) , niemiecki hitlerowski propagandzista, później, pod pseudonimem - anagramem nazwiska, pisarz. W roku 1947 został naczelnym lektorem w wydawnictwie Rowohlta. Uzyskawszy dostęp do biblioteki archeologicznej w Oldenburgu, zaczął pisać tą książkę (1949, wyd pol. 1958). Książka stała się światowym bestsellerem.
Książka opowiada o tajemnicach archeologii greckiej, egipskiej, mezopotamskiej, jak i meksykańskiej, środkowo- i południowo- amerykańskiej. Zawiera krótkie biografie takich archeologów jak Heinrich Schliemann, Jean- Francois Champollion, Paul – Emile Botta czy Howard Carter.

We wstępie Ceram pisze:
„Niniejsza książka nie ma ambicji naukowych. Jest ona raczej próbą przedstawienia przedmiotu badań określonej gałęzi nauki w taki sposób, aby pokazać pracę badaczy i uczonych w jej wewnętrznym napięciu, dramatycznych uwikłaniach i czysto ludzkim kontekście”
I słusznie, bo przecież jest amatorem. Ale z tego wynika moja końcowa ocena: czyta się świetnie, oczywiście opuszczając, zgodnie ze wskazówkami autora, pierwsze 82 strony, lecz traktować to poważnie, to tak jak mądrość Biblii poznawać z książek Kosidowskiego.
Keep smiling ! Za relaksującą lekturę i wiele ciekawostek 8 gwiazdek można dać