Wednesday, 26 October 2016

Stanisław OSSOWSKI - "O strukturze społecznej"

Stanisław OSSOWSKI - "O strukturze społecznej"

Stanisław Ossowski (1897 – 1963) wraz z żoną Marią (1896 - 1974), był jednym z największych a u t o r y t e t ó w intelektualno - moralnych w powojennej Polsce, przyczynił się w znacznym stopniu do odbudowy znaczenia socjologii polskiej.
Był przedstawicielem orientacji humanistycznej, dostrzegał zasadnicze różnice pomiędzy naukami przyrodniczymi a społecznymi. Sądził, że wszystkie zjawiska życia społecznego mają aspekt świadomościowy. Na przykład więź społeczna, szczególnie etniczna czy narodowa, jest efektem wyobrażeń i przekonań. Ich formy patologiczne takie jak rasizm czy szowinizm Ossowski zdecydowanie piętnował, chwaląc jednocześnie przejawy pozytywne takie jak patriotyzm („ojczyzna prywatna” lub „ojczyzna ideologiczna”).
W 1965, już po śmierci Profesora, Maria Ossowska (z Kołakowskim i Kotarbińskim) sporządziła opinię w sprawie pojęcia wiadomości - p. moja notka pt "Aneks" na: wgwg1943.blogspot.com/2013/11/aneks-ossowskiej-i-koakowskiego.html
która została wykorzystana przez obronę w procesie Kuronia i Modzelewskiego, oskarżonych o "rozpowszechnianie (..) fałszywych wiadomości" w napisanym przez nich "Liście otwartym do Partii".
Omawiane wydanie to przedruk dwóch prac z "Dzieł" t. V: "Zagadnienia struktury społecznej" oraz "Struktura klasowa w społecznej świadomości".
Według Ossowskiego, struktura społeczna to system międzyludzkich zależności, dystansów i hierarchii zarówno w nieorganizacyjnej, jak organizacyjnej formie, na który składają się następujące rodzaje stosunków społecznych: funkcjonalne, dychotomiczne i gradacyjne.
Ossowski pisze dostępnie nawet dla laików, więc jako jeden z nich, przebrnąłem szczęśliwie do końca, lecz przyznam szczerze, że zrobiłem to nie z zainteresowania socjologią, a w ramach kultu Stanisława i Marii Ossowskich, w jakim zostałem wychowany.