Saturday, 22 April 2017

Vadim MAKARENKO - "Tajne służby kapitalizmu"

Vadim MAKARENKO - "Tajne służby kapitalizmu" Skąd firmy tyle o nas wiedzą

Vadim Makarenko (ur. 1973), Białorusin, od 1991 w Polsce, dziennikarz "Gazety Wyborczej" przedstawił w tym reportażu szeroką analizę metod marketingu. Jest tak wstrząsająca, że czyta się ją jak kryminał. Zasygnalizuję tylko trzy z tych metod:

Neuromarketing (s.202,4 – e-book):
"...W 2004 roku Commercial Alert zaapelował do Komisji Handlu, Nauki i Transportu Senatu USA o wszczęcie dochodzenia w sprawie neuromarketingu oraz jego skutków w polityce i zdrowiu publicznym. „Neuromarketing używa takich urządzeń jak funkcjonalny rezonans magnetyczny nie po to, by leczyć, lecz by sprzedawać produkty. Widzimy tu trzy potencjalnie duże problemy: coraz częstsze zaburzenia psychiczne i emocjonalne wynikające z oglądania reklam, bardziej skuteczną propagandę polityczną oraz bardziej efektywną promocję spodlonych wartości” – pisze Ruskin na stronie internetowej Commercial Alert..."

Cool hunters (s. 217,1):
"...Na świecie instytuty specjalizujące się w badaniach młodzieży za pomocą niestandardowych technik działają od początku lat dziewięćdziesiątych. Prasa ochrzciła je mianem „cool hunters” – „łowcami tego, co jest w porzo”. Jedna z największych na świecie agencji coolhunterskich – amerykańska Look-Look – zatrudnia 10 tysięcy „szpiegów” na całym świecie. Płaci im 120–200 dolarów tygodniowo za informacje o tym, co dzieje się w ich mieście...."

Mystery shopping (s. 304,5):
"....Udawanie robi więc teraz zawrotną karierę. Szacuje się, że firmy na świecie wydają na badania tego typu ponad półtora miliarda dolarów rocznie. Na Zachodzie badają się już prawie wszystkie większe firmy mające bezpośredni kontakt z konsumentem – banki, stacje benzynowe, telekomunikacja, hipermarkety, sklepy odzieżowe...."

Ponadto dużo o reklamach, a na końcu o wykrywaczach kłamstw. Po lekturze zadaję sobie pytanie: jaką część ceny stanowią koszty marketingu?

Wniosek z lektury jest przerażający: żyjemy w świecie, w którym metody inwigilacji każdego obywatela są perfekcyjne i wielokrotnie przerosły dokonania NKWD/KGB. Czas umierać!

A o opracowaniu Vadima Makarenko powiem tak z amerykańska: "Good job!"

No comments:

Post a comment