Saturday, 18 February 2017

Władysław A. SERCZYK - "Katarzyna II"

Władysław A. SERCZYK - "Katarzyna II"

Recenzja zbędna. Zamiast niej informacja że prof. Serczyk (1935 – 2014), specjalizował się w osiemnastowiecznej Rosji, że miałem przyjemność recenzować dwie jego książki: „Kultura rosyjska XVIII wieku” (10 gwiazdek) oraz „Na dalekiej Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny od 1648 roku” (10 gwiazdek), że więcej informacji – tamże oraz że tylko nam się wydaje, że o Katarzynie II wiele wiemy Szczególną uwagę zwracam na „Uproszczoną tablicę genealogiczną”, (s. 294), z którą należy koniecznie zaznajomić się przed lekturą.
I proszę nie rozmyślać tylko natychmiast brać się do lektury ”carycy”, lecz również innych Serczyka dzieł, bo to jedyna okazja poznać autora z samymi „dziesiątkami” ode mnie.