Friday, 18 March 2016

Stefan KORBOŃSKI - "W imieniu Rzeczypospolitej...."

Stefan KORBOŃSKI - "W imieniu Rzeczypospolitej..."

UWAGA! WYBITNA POZYCJA!
Wielki działacz ruchu ludowego Stefan Korboński (1901 -1989) działał jednocześnie w ZWZ AK i podziemnym Stronnictwie Ludowym. Wraz z żoną, Zofią, kierował radiostacją, która z terenu okupowanego kraju codziennie przekazywała do Londynu bieżące informacje. Pełnił przeróżne funkcje, a praktycznie do 1947 roku był pierwszym po Mikołajczyku w PSL. Zagrożony ponownym aresztowaniem uciekł z żoną z Polski, dziesięć dni po Mikołajczyku.
W tej książce, wydanej już w 1954 roku, przedstawia dokładną relację z wydarzeń w Polsce w latach 1939 – 1947. Imponuje kompetencją, wiedzą i spokojem, czyta się świetnie, lecz , ja - stary naczytałem się tyle literatury wojennej, że Korbońskiego głęboko przeżywałem dopiero od strony 353 tj rozdziału XXI pt "Początki okupacji sowieckiej". Dlatego proponuję Państwu zacząć od tej strony, dojechać do końca, czyli ucieczki na Zachód, i dopiero wtedy zacząć studiować tekst od początku. Ręczę, że te końcowe strony (353 - 421), które się czyta jak najciekawszą powieść sensacyjną, zachęcą Państwa do spokojnego poznania całości.
Dodatkową przyjemność daje wyczuwalny fakt, że autor ma klasę tj wykształcenie i kulturę.