Wednesday, 17 February 2016

Manuela GRETKOWSKA - "Silikon"

Manuela GRETKOWSKA - "Silikon"

Jeszcze 10 lat temu Gretkowska (ur 1964) była na ustach wszystkich, gdyż nieustannie wzbudzała sensacje. Była żoną Cezarego Michalskiego i współpracowniczką Józefa Czapskiego. Po Francji, przebywała w Szwecji, pisała felietony, książki i scenariusze, założyła "Partię Kobiet", a nawet została Polką Roku 2007 w plebiscycie "Wysokich Obcasów". Mówiono o niej, że "skandalistka" i "postmodernistka" (cokolwiek to znaczy).
Recenzowałem jej cztery książki, z których wyróżniłem dwie: "Polkę" i omawiany zbiór felietonów.
Pisałem o nim:
„SILIKON” (2000)- zbiór artykułów. Inteligentna baba. Ciekawe sformułowana:
„Polska nie jest krajem intelektualnym, lecz emocjonalnym”;
„Polacy żyją w wiecznym trójkącie /bermudzkim/: Matka Boska, Matka Polka i własna matka..”;
„..Orygenes odcinający sobie członek, by nie zawadzał mu w drodze do zbawienia...”.
„Dogmaty są znakami na pasie startowym w niebo..."

Dzisiaj, znajdując "Silikon" na szarym końcu moich recenzji z zaledwie 7 plusami, ujmuję się za nim i proszę o większą akceptację