Sunday, 14 February 2016

Emmanuel LEVINAS - "Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności"

Emmanuel LEVINAS - "Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności".

Levinasa w Polsce promował przede wszystkim Tischner, a w świecie zachodnim, m.in. na uniwersytetach amerykańskich jest stale modny. Znalazłem w "Moim Pod Ręczniku" notatkę nt jego dzieła:
" TISCHNER tak streszcza myśl Levinasa /o dobrze/: „Tym co jest poza bytem i niebytem jest dobro. O dobru nie można powiedzieć, że już jest, bo gdyby było, nie wzywałoby nas do urzeczywistnienia. Nie można również o nim powiedzieć, że go nie ma, bo gdyby całkiem nie było, nie byłoby też wezwania do jego realizacji. Dobro „jest” w dosłownym tego słowa znaczeniu „metafizyczne”: jego miejsce znajduje się poza fizyką świata, przy czym do fizyki należy również zaliczyć ontologię, która jest jej przedłużeniem. Dobro „jest” wyższe od bytu Jeśli byt ma jakiś sens, to kryje się on w dobru. Dobro usprawiedliwia byt w jego istnieniu. Ale właśnie dlatego zasady rządzące bytem, łącznie z zasadą wyłączonego środka, nie mogą być zasadami rządzącymi dobrem..”. Również TISCHNER opiniuje: „Levinas zdobył uznanie jako mistrz interpretacji „europejskiego rozumu” w filozofii Husserla i Heideggera, po czym w tragedii HOLOCAUSTU zobaczył nową twarz tego rozumu”. Z wywiadu z B. Skargą wynika, że Levinas urodził się w Kownie, za czasów bolszewickich wyjechał do Charkowa. Potem studia filozoficzne w Strassburgu, dalej Fryburg, a tam HUSSERL i HEIDEGGER; całe życie dyskutował z Heidegerra 'Sein and Zeit' /Bycie i Czas/. Zmarł na Alzheimera. Levinas o śmierci: „Każda śmierć jest skandalem i morderstwem..”. Wg L. ŚMIERĆ opiera się na trzech głównych filarach. Jest NICOŚCIĄ /pustka i opuszczenie/, NIEWIEDZĄ /zmarły odchodząc nie zostawia żadnego adresu/ oraz OKROPNOŚCIĄ /skandalem i bezsensem/. KOŁAKOWSKI o LEVINASIE: „...z punktu widzenia filozofii analitycznej to BEŁKOT”."