Monday, 15 February 2016

ADAM MICKIEWICZ - "PAN TADEUSZ" (popr.)

UZUPEŁNIMONE (ps) 15.02.2015

Arcydzieło, bo nie dość, że wielce trafna satyra naszych przywar, to napisana wspaniałym HEKSAMETREM. Język polski jest b. oporny na zasady akcentowania spondejów i daktyli, a Adaś się uporał z łacińską metryką nie gorzej niż Owidiusz.
PS 15.02.2016 Znalazłem w swoich notatkach:
O „PANU TADEUSZU”:
NORWID: „...to poemat narodowy, w którym jedyna figura serio to Żyd. Z resztą: awanturniki, safanduły, facecjoniści, gawędziarze i kobiet narodowych dwie.... (metresa moskiewska i pensjonarka...).... ...jedzą, piją, grzyby zbierają, czekają aż Francuzi przyjdą zrobić im Ojczyznę..”;
Jan Nepomucen MILLER: „'Pan Tadeusz' to symbol historycznej nieporadności polskiej”;
Zygmunt KRASIŃSKI: „...Don Kichot polski.... ...wszystko z taką prawdą oddane,... że aż strach bierze”;
WAJDA: „...Sędzia mówi do księdza Robaka: „Szabli nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiądzie/ Ja z synowcem na czele i - jakoś to będzie”. Robiłem już film KANAŁ, który był dokładnie o tym: zrobimy powstanie, siądziemy na koń, a potem jakoś to będzie”. Brrr...

No comments:

Post a comment