Friday, 12 February 2016

Jan KRACIK - "Chrześcijaństwo kontra magia. Historyczne perypetie"

Jan KRACIK - „Chrześcijaństwo kontra magia. Historyczne perypetie”

Na podstawie Wikipedii:
Ksiądz Jan Kracik (1941 -2014), prof. zw., dr hab. Był wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (gdzie kierował Katedrą Historii Nowożytnej) i współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego” oraz miesięcznika „Znak”, członkiem zespołu redakcyjnego „Folia Historica Cracoviensia”, był autorem kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książek. Ksiądz profesor wypromował sześciu doktorów, kilkudziesięciu magistrów, zarówno na Wydziałach Historii, jak i Teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jednym z jego doktorantów jest obecny biskup pomocniczy krakowski Grzegorz Ryś. Był autorem 20 książek i ponad 500 artykułów.

Ale przede wszystkim był jednym z argumentów na odpowiedzią negatywną w moich rozważaniach nad pytaniem "Czy jestem antyklerykałem?", przedstawionych w eseju pod tym tytułem. Na LC dotychczas recenzowałem tylko jego dwie książki (9 i 10 gwiazdek), a do tej niech Państwa zachęci poniższy fragment:

„Lęk przed herezją i czarami popchnął kiedyś świat chrześcijański aż do eksterminacji oskarżanych o związanie się z szatanem. Użyto do tego pobłogosławionej z wysoka zbrodni sądowej. Czereda jej sprawców, bezpośrednich i pośrednich, duchownych i świeckich, w latach 1450-1750 oddała Księciu Ciemności nieocenione usługi, paląc w Europie na stosach rzesze /wedle rozbieżnych szacunków historyków 50-100 tysięcy/ jego rzekomych wyznawców, a w rzeczywistości żywe ciało Kościoła. W związki mordowanych z diabłem wierzyli ich kościelni i cywilni prześladowcy...”

Gorąco Państwa zachęcam do lektury w s z y s t k i c h książek Księdza Profesora.