Thursday, 28 January 2016

Władysław BEŁZA - "Kto ty jesteś?"

Władysław BEŁZA - "Kto ty jesteś?"

Wybrałem ten patriotyczny utwór na t y s i ę c z n ą moją recenzję na LC. W "Moim Pod Ręczniku" znajduję:
„KTO TY JESTEŚ ? POLAK MAŁY” - napisał Władysław BEŁZA /1847-1913/, dla chrześniaka - Ludwika Wolskiego, jednego z pięciorga dzieci młodopolskiej poetki Maryli z Młodnickich i Wacława Wolskiego /inż. nafciarza/. Czwarte z kolei dziecko to Juliusz, ojciec Danuty /1924-2006/, późniejszej Janowej Józefowej SZCZEPAŃSKIEJ
Przypomnę, że dla dziewczynek początek wiersza zaczynał się następująco:
- Kto ty jesteś?
- Polka mała
- Jaki znak twój?
- Lilja biała
Trudno się nie uśmiechnąć, bo ta „lilja” pokazuje jak piękny zamiar patriotyczny, całkowicie niezamierzenie, sam sobie zaszkodził, nadając wierszowi wymiar komiczny. Bo jak nie patrzeć zamiana ORŁA BIAŁEGO na „lilję” zawsze będzie skłaniać do kpiny.

Przepisuję jeszcze z gazety„Nasz Dziennik”, fragment artykułu Piotra Czartoryskiego – Szilera:
„Poeta zmarł we Lwowie 29 stycznia 1913 roku. Został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w bliskim sąsiedztwie innych sławnych Polaków, m.in. Marii Konopnickiej, Seweryna Goszczyńskiego, Karola Szajnochy i Artura Grottgera. Dorota Piasecka w jego portrecie literackim podkreśla, że "był jednym z twórców w okresie niewoli narodowej, którzy z uporem i konsekwencją budzili przez całe dziesiątki lat w swoich młodziutkich odbiorcach głębokie umiłowanie Ojczyzny, najwyższy szacunek dla jej tradycji historycznych i kulturowych oraz stałą gotowość do najwyższych poświęceń dla Polski. Wierzył niezłomnie, że 'ziarno patriotyzmu', zasiane w dzieciństwie, wyda plon obfity w wieku dojrzałym".”
Zaskoczony jestem informacją z Wikipedii:
„Utwór ten objęty był w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce, podlegał natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek.."
W 1951 roku uczęszczałem do trzeciej klasy TPD VI w Warszawie, tam się tego wiersza nauczyłem i deklamowałem na akademiach. Pewnie miałem „reakcyjnych” nauczycieli.