Thursday, 23 March 2017

Artur SCHOPENHAUER - "Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów"

Artur SCHOPENHAUER - "Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów"

Wielki pesymista Schopenhauer bawi celnością swoich obserwacji i uwag. Jego cennemu, dogłębnemu dziełu dodają blasku przedmowa Kotarbinskiego oraz przypisy opracowane z jego udzialem. Nie podlegają dyskusji zasługi Łucji i Bolesława Konorskich, którzy nie tylko to dzieło przetłumaczyli i opatrzyli przypisami, lecz równieź opracowali bardzo cenne "Uwagi wstępne". Już same "Przypisy" i "Uwagi .." są poważnym źródłem wiedzy.

W dwojaki sposób można to dzieło czytać: powierzchownie, bez zaglądania do przypisów, nie przejmując się odniesieniami do starożytnych filozofów. W najlepszym przypadku zachwycimy się celnością i aktualnością spostrzeżeń autora, a przypominając sobie odpowiednie zdarzenia we własnym życiu, uśmiechniemy się wielokrotnie. Można też czytać powoli i dogłębnie, studiując "Przypisy", również i te przypisy i dopiski Schopenhauera zamieszczone w tekście. Wtedy osiągamy rozkosz intelektualną.

Okazało się, że książka ma na LC wiele opinii: 6,59 (940 ocen i 65 opinii), nie widzę więc sensu zamieszczania cytatów zachęcajacych do czytania, powiem natomiast, że ubawiłem się serdecznie.

Wiadomości na okladce, w "Przedmowie", "Uwagach wstępnych" i wszelkich przypisach stanowią bogatą wiedzę, stanowiącą cenną etiudę do lektur filozoficznych.

No comments:

Post a comment