Wednesday, 2 November 2016

ks Ryszard KOSIAN, omi - "Myśląc o życiu" Przegląd, t. 3

Ks. Ryszard KOSIAN - "Myśląc o życiu" t.3 Przegląd

Znalazłem na: http://www.tnpolonia.com/ks_kosian_01.html

"Ks. Ryszard Kosian, OMI, urodził się w 1932 roku w Trawnikach, na Opolszczyźnie. Po skończonych studiach w Wyższym Seminarium Ojców Oblatów, w roku 1958, otrzymał święcenia kapłańskie. Przez 10 lat był misjonarzem ludowym w Polsce. W 1969 roku przyjechał do Kanady i od tej pory pracował w duszpasterstwie polonijnym w Edmonton, w Toronto, w Ottawie i St. Catharines. Niewiele osób wie, że w latach 70-tych - z Jego inicjatywy i starań - został wybudowany kościół misyjny w miejscowości Chollire w Kamerunie. W latach 1987 - 1985 piastował odpowiedzialną funkcję Prezesa Konferencji Polskich Księży Wschodniej Kanady i był organizatorem dorocznych pielgrzymek polonijnych do Midland. Przez 30 lat był zaprzysięgłym przyjacielem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a przez 12 lat był członkiem Zarządu Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Ottawie. W roku 1984 był głównym organizatorem spotkania Ojca Św. Jana Pawła II, z Polonią w Toronto. Przez wiele lat ksiądz Kosian pisał "do szuflady". Potem nieśmiało zaczął publikować swoje wiersze w lokalnych polonijnych gazetach. Przełom nastąpił w 1997 roku, kiedy opublikował pierwszy tomik poezji, z którego dochód przeznaczył w całości na budowę Kolegium Jana Pawła II przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W dwa lata później został wydany tomik poezji "Spojrzenie na życie". Ośmioletnia przerwa w publikacjach była bez wątpienia wypełniona pracą twórczą, bo w ostatnich dwóch latach - wydania książkowe i prozy, i poezji - posypały się jak z rogu obfitości... W 2007 roku ukazały się dwie książkowe wersje "Zamyśleń nad Ewangeliami", a w roku bieżącym - dwa tomy poezji "Myśląc o życiu" i jeszcze jeden w języku angielskim - "For Answers Ask Your Heart". 
Ks. Kosian nie tylko pisze, ale również komponuje. Skomponował kilka wersji Ave Maria. Za tym krótkim szkicem - kryje się niezwykle bogate i ciekawe życie księdza Ryszarda Kosiana."

Z sympatią przejrzałem ten tom, bo to "nasz oblata", a do Midland dalej, co rok pielgrzymki się odbywają. Jako ciekawostkę podam, że większość polskich parafii w Toronto prowadzą oblaci, lecz "moją" - "chrystusowcy" tj Towarzystwo Chrystusowe, a parafia dedykowana jest Matce Bożej Królowej Polski (ang. Our Lady Queen of Poland Parish)
Kiedy pisałem esej "Czy jestem antyklerykałem?" do przeczącej odpowiedzi przyczynili się m. in. księża - poeci z Twardowskim na czele. Ich rymowania nie muszą być z górnej półki, bo wystarczy, że są z dobrego serca. Potrzebujemy ich by poprawić wizerunek całości. Niektóre wiersze lubię a przykład daje poniżej:
"Zawsze licz/ i na Pana Boga i także na siebie/ i dobrze na tym wyjdziesz na ziemi/ a później w Niebie" (s.12)
"Po co mamy farby - / po to żeby nimi co trzeba pomalować/ a po co mamy języki - / żeby się wzajemnie niepotrzebnie obsmarować" (s. 85)
"Czy można być . Szczerym w nieszczerości/ owszem - gdy się ją ujawnia innym / ale za takie zakłamani jest się winnym / bo wszędzie gdzie się jest - jest się innym" (s. 87)
"są dwa raje / jeden na ziem / a drugi jest w wieczności / są to dwie różne rzeczywistości/ ziemski który nie uchroni żadnych kości / a ten w wieczności od tego cię właśnie uwolni" (s. 119)
"Gdy serce nieczułe / a mózg mocno jest drętwy / wówczas już w nic nie uderzysz / jedynie się jeszcze w grobie obrócisz/ obudź mózg i rozczul serce / będziemy czekali aż się które odezwie" (s. 226)

Pogodne, polecam do przejrzenia