Thursday, 5 April 2018

Juliusz STRACHOTA - "Oprócz marzeń warto mieć papierosy"


Z ZASOBÓW BIBLIOTEKI W TORONTO. Pozdrowienia dla konsula i attaché kulturalnego
Juliusz Strachota (ur.1979) zadebiutował tym bełkotem w 2006. To wszystko. PAŁA

No comments:

Post a comment