Friday, 29 September 2017

Michalina DOMANSKA - "Dzwony"

Michalina DOMAŃSKA - "Dzwony"

Michalina Fieduszko, de domo Domańska, (1875 – 1936) napisała siedmiostronicowe "Dzwony" w 1914, które są symbolem tęsknoty za wolnością ciemiężonego ludu polskiego. Wzniosłe, patriotyczne. Może być. 4/10.
Adres: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/domanska-dzwony.html

No comments:

Post a comment