Sunday, 29 May 2016

jerzy TYMKOWSKI - "Podróż do Chin przez Mongoliją w latach 1820 - 1821"

Jerzy TYMKOWSKI - "Podróż do Chin"

TYLKO DLA AMATORÓW STAROCI!!!
Nim przejdę do autora muszę powiedzieć o przepięknych kartach tytułowych, które wraz z całym tekstem są dostępne za darmo pod adresem:
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=8927&from=publication

Teraz staram się przepisać dokładnie strone tytułową:

PODRÓŻ DO CHIN
PRZEZ
M O N G O L I J Ą
W L A T A C H 1820 i 1821
PRZEZ
JERZEGO TYMKOWSKIEGO
ODBYTA,
Z ROSSYJSKIEGO ZAŚ NA POLSKI JĘZYK
PRZEZ
T. W. KOCHAŃSKIEGO,
CZŁONKA TOWARZYSTWA JEOGRAFICZNE
W PARYŻU,
PRZEŁOŻONA.

T O M I

WE LWOWIE,
DRUKIEM PIOTRA PILLERA
1 8 2 8
_______________________________________________________________________________________
No i dedykacja tłumacza na następnych dwóch stronach:

JAŚNIE WIELMOŻNEMU
HRABI
ARTHUROWI
P O T O C K I E M U
uniżenie ofiarowane
przez tłumacza
_____________________________________
JAŚNIE WIELMOŻNY
PANIE HRABIO!
Przejęty wdzięcznością za odebrane wychowanie, i rozliczne dobrodziejstwa od ś. p. Jaśnie Oświeconej Księżny Marszałkowej Lubomirskiej a Babki J W. Pana Hrabi; składam przed J W. Panem Hrabią niniejsze dzieło, jako pierwszą pracą pióra mego, w dowód tak powinnego uczucia.
Dzieło to nie jest wprawdzie moim oryginalnym tworem; lecz tego rodzaju wiadomości jakie w sobie zawiera, w literaturze ojczystej zupełny jest niedostatek. Nim wiec własne ułożę dzieło, udzielam tymczasem przekładu tak światłego opisu Chin. Spełnią się moje zyczenia jeśli choć w części wypłacę się z długu wdzięczności.
Zostaje z głębokim uszanowaniem
J. W. Pana Hrabi
najniższym sługą,
Th. Wil. Kochański
__________________________________
Proszę Państwa, taki początek zanęci prawdziwych smakoszy, a dalej czekają na nich cudowne opisy i możliwość konfrontacji współczesnej wiedzy z tą sprzed d w u s t u lat. Pasjonująca lektura