Saturday, 24 August 2019

Niccolo Ammaniti - „Nie boję się”


Niccolo  Ammaniti (ur.1966),  ta  z  2001,  na  LC,  po   16  latach,  7,33 (263 ocen i 34 opinii).  Jeszcze  jedna  bolesna  konfrontacja  dziecka  ze zdemoralizowanym  światem  dorosłych.   Czyta  się  dobrze  i  szybko,  lecz  nie  bardzo  wiem,  co  nowego  chciał  nam  autor  powiedzieć.  Nie  żałuję  czasu  poświęconego  lekturze,  lecz  nie  wzbogaciła  mnie  w  niczym.  I  dlatego  tylko  6/10   

No comments:

Post a Comment