Sunday, 3 April 2016

Elizabeth GILBERT - "Jedz, módl się, kochaj\'

ELIZABETH GILBERT - „JEDZ, MÓDL SIĘ, KOCHAJ”
Książka dostała tyle "jedynek", że czuję się wyręczony i eo ipso wystarczy się do istniejących jedynkowych opinii przyłączyć. Muszę przyznać, że jestem pełen uznania dla Rebis, gdyż książka, mimo wszelkich minusów, dostała na LC 5397 ocen i 640 opinii. Tylu naiwnych świadczy o dobrym nosie wydawnictwa.
ELIZABETH GILBERT - "I ŻE CIĘ NIE OPUSZCZĘ"
Kontynuacja "Jedz, módl się, kochaj" przyniosła spadek ocen z 5397 do 941; opinii: z 640 do 124; sredniej: z 5,67 do 5,44, a stabilne są moja ocena - 1, oraz zysk wydawcy