Sunday, 26 January 2014

Św. AUGUSTYN - "DIalogi Filozoficzne"

Św.  AUGUSTYN  -   „ Dialogi  filozoficzne”

Św. Augustyn /354-430/  uważany  za  prekursora  egzystencjalizmu  /m.in. wg  Zdziechowskiego – p.  „Ontologia”  Świeżawskiego/  zadaptowawszy   do  potrzeb  chrześcijaństwa,   myśli   PLOTYNA,  wyrażone  w  „Enneadach”,  stworzył  kanon  klasycznej  literatury  teologicznej.   Dzięki  lekturze  „Dialogów..”  poznałem  koncepcję   WIARY /przez  duże  W/,  poznawalnej  tylko  na  drodze  rozumowej  oraz  DUSZY  dwojakiego  rodzaju  /a  właściwie  trojakiego,  bo  z „ANIMUS”, jako  część, Augustyn  wyróżnia  „MENS”/.

Wnioski  z  tej  lektury  opisałem  w  recenzji  „Tischner  czyta  Katechizm”  na  portalu  „Lubimy  czytać”  oraz  na   moim  blogu; wgwg1943.blogspot.ca  oraz  tamże  w  wypracowaniu  pt „Wiara”.  Należy  wspomnieć  że  św.  Augustyn  przyznał  wolnej  woli  pierwszeństwo  przed  rozumem,  zrywając  tym  samym  z  intelektualizmem  greckim.  Wg  niego  Bóg  nie  stworzył  zła,  którego  żródłem  jest  WOLNA  WOLA  człowieka. /por. „Nieszczęsny  dar  wolności”  Tischnera/.